Affärsuppdrag

Exempel på områden

  • Nyckeltalsanalyser, benchmarking av bostadsföretag och kommuners fastighetsförvaltning
  • Hjälpa kommuner/bostadsföretag mfl bolag i analysarbetet och i framtagning av beslutsunderlag parat med processförfarandet i sin helhet i syfte att samordna/effektivisera delar av eller hela den fastighetsförvaltning som kommuner bedriver.
  • Probleminventera, analysera samt tydliggöra potential och utvecklingsmöjligheter i organisationer
  • Medverka i stöd och utveckling av ledarskap och i ledningsgrupper
  • Utarbeta genomförandeplaner och svara för projektledning och implementering
  • Genomföra omvärldanalyser
  • Arrangera och svara för workshops och andra utvecklingsmöten
  • Effektuera uppföljning och utvärdering av gjorda organisationsutredningar
  • Analys och förankring av affärsidè samt fastställelse av mål och strategisk planering. Analys och eventuell förändring av verksamheten. Utveckling av delmål/resultatansvar och konkreta handlingsplaner.